მედალოსნები

დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლის მედალოსნები:

 

 

2012 წელი

 

2013 წელი 

 

2014 წელი

ონისე წულაია - ოქროს მედალოსანი 

 

2019 წელი

მარიამ მუმლაძე - ოქროს მედალოსანი

 

2020 წელი

ელენე საკანიანი -  ოქროს მედალოსანი

2023 წელი

თამარ მშვიდობაძე - ვერცხლის მედალოსანი