მედალოსნები

დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლის მედალოსნები:

 

 

2012 წელი

 

2013 წელი 

 

2014 წელი

ონისე წულაია - ოქროს მედალოსანი