კიდევ ერთი წარმატებული კურსდამთავრებული</tutle></h6> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbusinessschool.ge%2Fposts%2F319286082886799&show_text=true&width=500" width="500" height="487" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe></li> </ol> </div> </div> <!-- ####################################################################################################### --> <div class="wrapper col4"></div> <!-- ####################################################################################################### --> <div class="wrapper col5"> <div id="copyright"> <p class="fl_left">Copyright © 2016<a href="#"></a></p> <p class="fl_right"> </p> <br class="clear" /> </div> </div> </body> </html>