სახელმძღვანელოები

დამტკიცებულია შ.პ.ს.“მჭევრის“ დამოუკიდებელი  ბიზნეს სკოლის პედაგოგიური საბჭოს 2023 წლის 7 სექტემბრის სხდომაზე  ოქმი N3                                                                                                                                        დანართი N8 

                                           

შ.პ.ს. „მჭევრის“  დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლის 2023–2024  სასწავლო წელს მოქმედი გრიფირებული სახელმძღვანელოების  სრული ჩამონათვალი

 

     

I კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საქართველოს მაცნე

ვ.როდონაია, მ. მირიანაშვილი, ლ. ვაშაკიძე, ნ.ხაჭაპურიძე

2

მათემატიკა

ელფის გამომცემლობა

კარლ-ჰაინც ქელერი, პეტერ პფაფი

3

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

4

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი, შ.ტყემალაძე, თ.შუბლაძე

5

ხელოვნება

კლიო

ა. კლდიაშვილი, ნ.ღაღანაძე, თამარ ჯაყელი, სოფიო ჩერქეზიშვილი

6

1.rise and shine starterpupil's Book with ebook and digital activities

2.Rise and shine starter activity Book with ebook

3.Rise and Shine Alphabet Book

Pearson Education

 

7

ისტ

დიოგენე

ნ.ჯამასპიშვილი

8

ფიზიკური აღზრდა

ლევან კიკალიშვილი

ლევან კიკალიშვილი

9

ჭადრაკი

ალექსანდრე არსენიძე

ალექსანდრე არსენიძე

 

II კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

 

1

ქართული ენა

საქართველოს მაცნე

ვ.როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ლ.ვაშაკიძე, ნ.ხაჭაპურიძე

 

2

მათემატიკა

ელფის გამომცემლობა

კარლ-ჰაინც ქელერი, პეტერ პფაფი

 

3

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

 

4

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

ოთიაშვილი

5

ხელოვნება

კლიო

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღარანიძე,თამარ ჯაყელი, სოფიო ჩერქეზიშვილი

 

6

1.Rise and Shine Level2 

Pupil's Book and ebook with online

2.Rise and Shine level2

Activity Book with ebook

Pearson Education

 

 

7

ისტ

დიოგენე

ნ.ჯამასპიშვილი

 

8

ფიზიკური აღზრდა

ლევან კიკალიშვილი

ლევან კიკალიშვილი

 

9

ჭადრაკი

ალექსანდრე არსენიძე

ალექსანდრე არსენიძე

 

 

III კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე, ც.ყურაშვილი

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

მ.ბლიაძე,  რ.ახვლედიანი

4

რუსული ენა -დ1

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

6

ხელოვნება

მერიდიანი

ნ.მაჭარაშვილი,  ნ.სილაგაძე

7

1.Rise adn Shine Level 3

Pupil's Book and eBook with Online practice

2.Rise and Shine Level 3

ActivityBook with eBook

 

Pearson Education

 

8

მე და საზოგადოება

სიდი

ნ.ტალახაძე

9

ისტ

დიოგენე

ნ.ჯამასპიშვილი

         

 

IV კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე, ც.ყურაშვილი

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

ხელოვნება

მერიდიანი

ნ.მაჭარაშვილი,  ნ.სილაგაძე

4

რუსული ენა–დ2

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

6

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

7

მე და საზოგადოება

სიდი

ნ.ტალახაძე

8

 1.Rise and Shine Level 4

Pupil's Book and eBook with online

2. Rise and Shine  Level 4

Activity Book with eBook

Pearson Education

 

9

ისტ

დიოგენე

ნ.ჯამასპიშვილი

         

 

 

V კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლან

ვ.როდონაია, ნ.კუდაშვილი, ა.არაბული

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

1.Rise and Shine Level5

Pupil's Book and eBook with Online practice and digital Resources

2. Rise adn Shine Level5

Activity Book with eBook

Pearson Education

 

4

რუსული ენა - დ3

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

6

ხელოვნება

კლიო

კლდიაშვილი, ღაღანიძე

7

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

მ.ბლიაძე, რ.ახვლიდიანი

8

ჩვენი საქართველო

კლიო

ედიშერაშვილი, მეძმარიაშვილი

9

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

დიოგენე

ნ.ჯამასპიშვილი

 

VI კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ.როდონაია, ნ.კუდაშვილი, ა.არაბული

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

Rise and Shine Level6

Pupil's Book and eBook with Online Practice and digital Resources

2.Rise and Shine Level6

Activity Book with eBook

Pearson Education

 

4

რუსული ენა -დ4

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

ჩვენი საქართველო

კლიო

ედიშერაშვილი, მეძმარიაშვილი

6

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

დიოგენე

ნ.ჯამასპიშვილი

7

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

მ.ბლიაძე,  რ.ახვლედიანი

8

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

9

ხელოვნება

კლიო

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე

 

VII კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

გეოგრაფია

სულაკაურის გამომცემლობა

მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე

3

ისტორია

დიოგენე ნ. ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე

 

მუსიკა

„წყაროსთვალი“

მ.ოთიაშვილი

5

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

დიოგენე ნ.მიქაბერიძე, ნ.კუნჭულია, მ.მეხაშიშვილი

7

რუსული ენა - ს2

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

 

8

 

 

1.Focus (2nd Edition) 1SB+ActiveBook

2.Focus (2nd Edition) 1 Workbook

Pearson Education  

9

ფიზიკა დიოგენე ქეთევან ტატიშვილი

10

ბიოლოგია ტრიასი ე.ზაალიშვილი, თ.ზარდიაშვილი

11

მოქალაქეობა დიოგენე გ.ნოზაძე, მ.ბოჭორიშვილი, ე.ფუტკარაძე, ნ.მიმინოშვილი, მ.მკალავიშვილი, მ.ბაქრაძე, მ.მიქაძე, დ.ლეჟავა

12

ფიზიკური აღზრდა ლევან კილალიშვილი ლევან კილალიშვილი

13.

ისტ დიოგენე ნინო ჯამასპიშვილი

 

 

 

 

VIII კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი, თ.ზარდიაშვილი

3

1.Focus(2nd Edition)2SB+

ActiveBook

2.Focus(2nd Edition)2 Workbook

Pearson Education  

4

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

5

რუსული ენა

გამომცემლობა "ოცდამეერთე"

მ.ბარსეგოვა

6

 

ისტორია

გამომცემლობა "დიოგენე"

ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე, ნ.ფირცხალავა, ა.თაბუკაშვილი

7

გეოგრაფია

ბ.სულაკაური

მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე

   8

ქიმია

გამომცემლობა "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

თ.ბუთხუზი, ს.ფაცაცია, თ. ხატიაშვილი, მ.კუჭუხიძე

 

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

 

გამომცემლობა დიოგენე

ნ. მიქაბერიძე, ნ. კუნჭულია,

 მ. მეხაშიშვილი

9

ფიზიკა

გამომცემლობა "დიოგენე"

ქ.ტატიშვილი

10

 

მუსიკა

გამომცემლობა „ინტელექტი“

მ. ჩიკვაიძე

11

მოქალაქეობა

აიპ "ეპიგრაფი"

მ.ბოჭორიშვილი, მ.მაქარაძე, თ.ხატიაშვილი, მ.მკალავიშვილი

12

ფიზიკური აღზრდა

შოთა ხაბარელი

შ.ხაბარელი

13

გერმანული ენა

ბ.სულაკაური

იორგანიშვილი, კვანჭიანი

14

ისტ

დიოგენე

ნ.ჯამასპიშვილი

 

IX კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი, თ.ზარდიაშვილი

3

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

4

რუსული ენა 

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

სამოქალაქო განათლება

კლიო

ე.სივსივე, მ.გოგოლაძე, მ.ჯინჭარაძე, შ.ტყემალაძე

6

საქართველოს გეოგრაფია

ბ.სულაკაური მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე

7

 ისტორია

დიოგენე

ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე,ა.თაბუკაშვილი

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

 

გამომცემლობა კლიო

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე

9

ქიმია

გაზეთი საქართველოს მაცნე

თ.ბუთხუზი, თ.ხატისაშვილი, ს.ფაცაცია

10

 

ფიზიკა

გამომცემლობა დიოგენე

ქ.ტატიშვილი

11

1.Focus(2nd Edition)3SB+ActiveBook

2.Focus(2nd Edition)3 Workbook

Pearson Education

 

12

მუსიკა

გაზეთიუ საქართველოს მაცნე

ლ.სულაქველიძე

13

გერმანული ენა

ბ.სულაკაური

ნ.გიორგანაშვილი, მ.კვანჭიანი

14.

ისტ

დიოგენე

ნ.ჯამასპიშვილი

 

X კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

3

საქართველოს ისტორია

დიოგენე

ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე, ნ.მურღულია

4

მსოფლიო ისტორია

დიოგენე

ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფნიძე, ნ.მურღულია

5

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი,   თ.ზარდიაშვილი

6

გეოგრაფია

ბ.სულაკაური

მ.ბლიაძე,  მ.სეხნიაშვილი

7

სამოქალაქო განათლება

სიდი

ნ.ტალახაძე, ნ.კაპანაძე, მ.შავაძე

8

ქიმია

გამომცემლობა კლიო

გ. ანდრონიკაშვილი,  ლ.ბერიძე, ლ.ტურიაშვილი

9

ფიზიკა

გამომცემლობა დიოგენე

ქ.ტატიშვილი

10

ინგლისური ენა

ბ.სულაკაური

თ.ჯაფარიძ

11

რუსული ენა  – ს5

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

12

გერმანული ენა

ბ.სულაკაური

ნ.გიორგანიშვილი, მ.კვანჭიანი

13

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

კლიო

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი

14

მუსიკა

პეგასი

ი.ბარამიძე, ქ.ბაიაშვილი

15

ისტ

დიოგენე

ნ.ჯამასპიშვილი

 

XI კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი

3

გეოგრაფია

ბაკურ სულაკაური

მ.ბლიაძე, მ.სეხნიაშვილი

4

რუსული ენა– ს6

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე,

 თ. ჩიმაკაძე

5

საქართველოს და მსოფლიო ისტორია

დიოგენე

ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე ა.სადუნიშვილი, თ.გოგოლაშვილი

6

ფიზიკა

გამომცემლობა დიოგენე

ქ.ტატიშვილი,ქ.სადარაძე, გ.ჭანტურია

7

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია,

ლ. ქურჩიშვილი

8

 

ქიმია

 

 

საქართველოს მაცნე

ბუტხუზი, ფაცაცია ,კუჭუხიძე

9

ინგლისური ენა

 

Pearson

Joanne Taylor-knowels, Carolyn Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh,

 Jill Florent, Megan Rodenck

10

მოქალაქეობა

სიდი

ტალახაძე, კაპანაძე, ერქომაიშვილი

11

გერმანული ენა

ბ.სულაკაური

იორგანაშვილი, კვანჭიანი

12

ისტ

დიოგენე

ნ.ჯამასპიშვილი

 

XII კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია,

 ლ. ქურჩიშვილი

3

რუსული ენა –– ს7

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე, თ. ჩიმაკაძე

 

4

ინგლისური ენა

 

Pearson

Joanne Taylor-knowels, Carolyn Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh,

 Jill Florent, Megan Rodenck

5

ისტორია

 

 

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ლ. ფარცხალავა, გ. სანიკიძე,

ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი

6

გერმანული ენა

ბ.სულაკაური

იორგანაშვილი, კვანჭიანი

7

ისტ

დიოგენე

ნ.ჯამასპიშვილი