სახელმძღვანელოები

დამტკიცებულია შ.პ.ს.“მჭევრის“ დამოუკიდებელი  ბიზნეს სკოლის პედაგოგიური საბჭოს 2018 წლის 10 სექტემბრის სხდომაზე  ოქმი N1                                                                                                                                        დანართი N8 

                                           

შ.პ.ს. „მჭევრის“  დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლის 2018–2019  სასწავლო წელს მოქმედი გრიფირებული სახელმძღვანელოების  სრული ჩამონათვალი

 

     

I კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე, ც.ყურაშვილი

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

4

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

5

ხელოვნება

მერიდიანი

ნ.მაჭარაშვილი,  ნ.სილაგაძე

6

ინგლისური ენა–1 დონე

ბაკურ სულაკაური

Kristina CaJ,o Andel  Dakka DomiJan

7

ისტ

 

 

 

II კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

 

1

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე, ც.ყურაშვილი

 

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

 

3

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

 

4

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

ოთიაშვილი

5

ხელოვნება

მერიდიანი

ნ.მაჭარაშვილი,  ნ.სილაგაძე

 

6

ინგლისური ენა–2 დონე

ბაკურ სულაკაური

Kristina CaJ,o Andel  Dakka DomiJan

 

7

ისტ

 

 

 

 

III კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე, ც.ყურაშვილი

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

4

რუსული ენა -დ1

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

6

ხელოვნება

მერიდიანი

ნ.მაჭარაშვილი,  ნ.სილაგაძე

7

ინგლისური ენა– 3 დონე

ბაკურ სულაკაური

Kristina CaJ,o Andel  Dakka DomiJan

8

მე და საზოგადოება

 

 

9

ისტ

 

 

         

 

IV კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე, ც.ყურაშვილი

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

ხელოვნება

მერიდიანი

ნ.მაჭარაშვილი,  ნ.სილაგაძე

4

რუსული ენა–დ2

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

6

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

7

მე და საზოგადოება

 

 

8

ინგლისური ენა– 4 დონე

ბაკურ სულაკაური

Kristina CaJ,o Andel  Dakka DomiJan

9

ისტ

 

 

         

 

 

V კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლან

ვ.როდონაია, ნ.კუდაშვილი, ა.არაბული

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

ინგლისური ენა–5 დონე

ბაკურ სულაკაური

Borka LeKaj lubina

4

რუსული ენა - დ3

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

6

ხელოვნება

კლიო

კლდიაშვილი

7

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

8

ჩვენი საქართველო

კლიო

ედიშერაშვილი, მეძმარიაშვილი

9

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

 

 

 

VI კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ.როდონაია, ნ.კუდაშვილი, ა.არაბული

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

ინგლისური ენა– 6 დონე

ბაკურ სულაკაური

Borka LeKaj lubina

4

რუსული ენა -დ4

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

ჩვენი საქართველო

კლიო

ედიშერაშვილი, მეძმარიაშვილი

6

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

 

 

7

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

8

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

9

ხელოვნება

კლიო

კლდიაშვილი

 

VII კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

გეოგრაფია

გამომცემლობა მერiდიანი

ზ. დავითაშვილი, ნ. ელიზბარაშვილი,  დ. ფაღავა, ი. ეცეტაძე, ნ. ბერუჩაშვილი

3

ისტორია

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ლ. ფარცხალავა, გ. სანიკიძე,

ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი

 

მუსიკა

„წყაროსთვალი“

მ.ოთიაშვილი

5

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

დიოგენე

ნ. კუნჭულია, მ. მეხაშიშვილი,

ნ. მიქაბერიძე

7

რუსული ენა - ს1,ს2

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე, თ. ჩიმაკაძე

 

8

 

 

ინგლისური ენა

Oxford, Universtunress Press

Caroline Kelly, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne Wildman, Jamse Styring, Helen Hollrwell, Kethy Gude, Michael Duckworth

9

საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლები

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

მ. მაყაშვილი, რ. ქუთელია,

 ი. გიგიბერია, მ. ბოჭორიშვილი

 

 

 

 

VIII კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი

3

ინგლისური ენა

Oxford, Universtunress Press

Caroline Kelly, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne Wildman, Jamse Styring, Helen Hollrwell, Kethy Gude, Michael Duckworth

4

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

5

რუსული ენა–ს3

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე, თ. ჩიმაკაძე

6

 

ისტორია

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ლ. ფარცხალავა, გ. სანიკიძე,

ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი

7

გეოგრაფია

გამომცემლობა მერიდიანი

ზ. დავითაშვილი, ნ. ელიზბარაშვილი,  დ. ფაღავა, ი. ეცეტაძე, ნ. ბერუჩაშვილი

   8

ქიმია

გამომცემლობა კლიო

გ. ანდრონიკაშვილი, დ. გულაია,

მ. მამიაშვილი

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

 

გამომცემლობა დიოგენე

ნ. მიქაბერიძე, ნ. კუნჭულია,

 მ. მეხაშიშვილი

9

ფიზიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

10

 

მუსიკა

გამომცემლობა „წყაროსთვალი“

მ. ოთიაშვილი

11

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

გამომცემლობა სიდი- ეკონომიკური განათლების და განვითარების ცენტრი

ნინო ტალახაძე

 

IX კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი

3

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

4

რუსული ენა ს4

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე,

 თ. ჩიმაკაძე

5

სამოქალაქო განათლება

გაზეთი საქართველოს მაცნე

თ. მეიფარიანი, ლ. მიქიაშვილი,

 ი. ჯალაღანია

6

საქართველოს გეოგრაფია

გამომცემლობა მერიდიანი

ზ. დავითაშვილი, ნ. ელიზბარაშვილი,  დ. ფაღავა, ი. ეცეტაძე, ნ. ბერუჩაშვილი

7

საქართველოს ისტორია

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ლ. ფარცხალავა, გ. სანიკიძე,

ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

 

გამომცემლობა დიოგენე

ნ. მიქაბერიძე, ნ. კუნჭულია,

 მ. მეხაშიშვილი

9

ქიმია

გამომცემლობა კლიო

გ. ანდრონიკაშვილი, დ. გულაია,

მ. მამიაშვილი

10

 

ფიზიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

11

ინგლისური ენა

Oxford, Universtunress Press

Caroline Kelly, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne Wildman, Jamse Styring, Helen Hollrwell, Kethy Gude, Michael Duckworth

12

მუსიკა

გამომცემლობა „წყაროსთვალი“

მ. ოთიაშვილი

 

X კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

3

ისტორია

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ლ. ფარცხალავა, გ. სანიკიძე,

ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი

4

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი

5

გეოგრაფია

გამომცემლობა მერიდიანი

ზ. დავითაშვილი, ნ. ელიზბარაშვილი,  დ. ფაღავა, ი. ეცეტაძე

6

სამოქალაქო განათლება

საქართველოს მაცნე

თ. მეიფარიანი, ლ. მიქიაშვილი,

ი. ჯალაღანია

7

ქიმია

გამომცემლობა კლიო

გ. ანდრონიკაშვილი, დ. გულაია,

მ. მამიაშვილი

8

ფიზიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

9

ინგლისური ენა

Oxford, Universtunress Press

Caroline Kelly, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne Wildman, Jamse Styring, Helen Hollrwell, Kethy Gude, Michael Duckworth

10

რუსული ენა  – ს5

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე,

 თ. ჩიმაკაძე

 

XI კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი

3

გეოგრაფია

გამომცემლობა მერიდიანი

ზ. დავითაშვილი, ნ. ელიზბარაშვილი,

 დ. ფაღავა, ი. ეცეტაძე

4

რუსული ენა– ს6

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე,

 თ. ჩიმაკაძე

5

საქართველოს და მსოფლიო ისტორია

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ლ. ფარცხალავა, გ. სანიკიძე,

ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი

6

ფიზიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

7

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია,

ლ. ქურჩიშვილი

8

 

ქიმია

 

 

გამომცემლობა კლიო

გ. ანდრონიკაშვილი, დ. გულაია,

მ. მამიაშვილი

9

ინგლისური ენა

 

Pearson

Joanne Taylor-knowels, Carolyn Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh,

 Jill Florent, Megan Rodenck

10

სახელმწიფო

ლეგო

მაცაბერიძე

 

XII კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია,

 ლ. ქურჩიშვილი

3

რუსული ენა –– ს7

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე, თ. ჩიმაკაძე

 

4

ინგლისური ენა

 

Pearson

Joanne Taylor-knowels, Carolyn Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh,

 Jill Florent, Megan Rodenck

5

ისტორია

 

 

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ლ. ფარცხალავა, გ. სანიკიძე,

ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი