სახელმძღვანელოები

დამტკიცებულია შ.პ.ს.“მჭევრის“ დამოუკიდებელი  ბიზნეს სკოლის პედაგოგიური საბჭოს 2020 წლის 8 სექტემბრის სხდომაზე  ოქმი N3                                                                                                                                        დანართი N8 

                                           

შ.პ.ს. „მჭევრის“  დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლის 2020–2021  სასწავლო წელს მოქმედი გრიფირებული სახელმძღვანელოების  სრული ჩამონათვალი

 

     

I კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე, ც.ყურაშვილი

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

4

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

5

ხელოვნება

მერიდიანი

ნ.მაჭარაშვილი,  ნ.სილაგაძე

6

ინგლისური ენა–1 დონე

ბაკურ სულაკაური

Kristina CaJ,o Andel  Dakka DomiJan

7

ისტ

 

 

 

II კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

 

1

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე, ც.ყურაშვილი

 

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

 

3

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

 

4

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

ოთიაშვილი

5

ხელოვნება

მერიდიანი

ნ.მაჭარაშვილი,  ნ.სილაგაძე

 

6

ინგლისური ენა–2 დონე

ბაკურ სულაკაური

Kristina CaJ,o Andel  Dakka DomiJan

 

7

ისტ

 

 

 

 

III კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე, ც.ყურაშვილი

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

4

რუსული ენა -დ1

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

6

ხელოვნება

მერიდიანი

ნ.მაჭარაშვილი,  ნ.სილაგაძე

7

ინგლისური ენა– 3 დონე

ბაკურ სულაკაური

Kristina CaJ,o Andel  Dakka DomiJan

8

მე და საზოგადოება

 

 

9

ისტ

 

 

         

 

IV კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

მერიდიანი

ნ.მაღლაკელიძე, ც.ყურაშვილი

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

ხელოვნება

მერიდიანი

ნ.მაჭარაშვილი,  ნ.სილაგაძე

4

რუსული ენა–დ2

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

6

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

7

მე და საზოგადოება

 

 

8

ინგლისური ენა– 4 დონე

ბაკურ სულაკაური

Kristina CaJ,o Andel  Dakka DomiJan

9

ისტ

 

 

         

 

 

V კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლან

ვ.როდონაია, ნ.კუდაშვილი, ა.არაბული

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

ინგლისური ენა–5 დონე

ბაკურ სულაკაური

Borka LeKaj lubina

4

რუსული ენა - დ3

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

6

ხელოვნება

კლიო

კლდიაშვილი

7

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

8

ჩვენი საქართველო

კლიო

ედიშერაშვილი, მეძმარიაშვილი

9

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

 

 

 

VI კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ.როდონაია, ნ.კუდაშვილი, ა.არაბული

2

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე

3

ინგლისური ენა– 6 დონე

ბაკურ სულაკაური

Borka LeKaj lubina

4

რუსული ენა -დ4

ოცდამეერთე

მ.ბარსეგოვა

5

ჩვენი საქართველო

კლიო

ედიშერაშვილი, მეძმარიაშვილი

6

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

 

 

7

ბუნებისმეტყველება

ბაკურ სულაკაური

თ.კვანტალიანი,  მ.ლევიძე

8

მუსიკა

წყაროსთვალი

ოთიაშვილი

9

ხელოვნება

კლიო

კლდიაშვილი

 

VII კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

გეოგრაფია

სულაკაურის გამომცემლობა

მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე

3

ისტორია

დიოგენე ნ. ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე

 

მუსიკა

„წყაროსთვალი“

მ.ოთიაშვილი

5

მათემატიკა

ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

მერიდიანი ნ.მაჭარაშვილი, ნ.ჯახუა, ნ.სილაგაძე, მ.მაჭარაშვილი

7

რუსული ენა - ს2

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე, თ. ჩიმაკაძე

 

8

 

 

ინგლისური ენა

სულაკაურის გამომცემლობა თ.ჯაფარიძე

9

ფიზიკა დიოგენე ქეთევან ტატიშვილი

10

ბიოლოგია ტრიასი ე.ზაალიშვილი, თ.ზარდიაშვილი

11

მოქალაქეობა დიოგენე გ.ნოზაძე, მ.ბოჭორიშვილი, ე.ფუტკარაძე, ნ.მიმინოშვილი, მ.მკალავიშვილი, მ.ბაქრაძე, მ.მიქაძე, დ.ლეჟავა

12

ფიზიკური აღზრდა ლევან კილალიშვილი ლევან კილალიშვილი

 

 

 

 

VIII კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი

3

ინგლისური ენა

NEW BUILDING BRIDGES 8 თ.ჯაფარიძე

4

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

5

რუსული ენა

გამომცემლობა "ოცდამეერთე"

მ.ბარსეგოვა

6

 

ისტორია

გამომცემლობა "დიოგენე"

ნ.ახმეტელი, ბ.ლორთქიფანიძე, ნ.ფირცხალავა, ა.თაბუკაშვილი

7

გეოგრაფია

 

 

   8

ქიმია

გამომცემლობა "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

თ.ბუთხუზი, ს.ფაცაცია, თ. ხატიაშვილი, მ.კუჭუხიძე

 

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

 

გამომცემლობა დიოგენე

ნ. მიქაბერიძე, ნ. კუნჭულია,

 მ. მეხაშიშვილი

9

ფიზიკა

გამომცემლობა კლიო

რ.ქანთარია, ლ.ჩაჩუა, დ.ქიმერიძე, ქ.სეფიაშვილი

10

 

მუსიკა

გამომცემლობა „ინტელექტი“

მ. ჩიკვაიძე

11

მოქალაქეობა

აიპ "ეპიგრაფი"

მ.ბოჭორიშვილი, მ.მაქარაძე, თ.ხატიაშვილი, მ.მკალავიშვილი

12

ფიზიკური აღზრდა

შოთა ხაბარელი

შ.ხაბარელი

 

IX კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი

3

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

4

რუსული ენა ს4

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე,

 თ. ჩიმაკაძე

5

სამოქალაქო განათლება

გაზეთი საქართველოს მაცნე

თ. მეიფარიანი, ლ. მიქიაშვილი,

 ი. ჯალაღანია

6

საქართველოს გეოგრაფია

გამომცემლობა მერიდიანი

მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე

7

საქართველოს ისტორია

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ლ. ფარცხალავა, გ. სანიკიძე,

ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

 

გამომცემლობა დიოგენე

ნ. მიქაბერიძე, ნ. კუნჭულია,

 მ. მეხაშიშვილი

9

ქიმია

გამომცემლობა კლიო

გ. ანდრონიკაშვილი, დ. გულაია,

მ. მამიაშვილი

10

 

ფიზიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

11

ინგლისური ენა

Oxford, Universtunress Press

Caroline Kelly, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne Wildman, Jamse Styring, Helen Hollrwell, Kethy Gude, Michael Duckworth

12

მუსიკა

გამომცემლობა „წყაროსთვალი“

მ. ოთიაშვილი

 

X კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე,

ი. მებონია, ლ. ქურჩიშვილი

3

ისტორია

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ლ. ფარცხალავა, გ. სანიკიძე,

ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი

4

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი

5

გეოგრაფია

გამომცემლობა მერიდიანი

მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე

6

სამოქალაქო განათლება

საქართველოს მაცნე

თ. მეიფარიანი, ლ. მიქიაშვილი,

ი. ჯალაღანია

7

ქიმია

გამომცემლობა კლიო

გ. ანდრონიკაშვილი, დ. გულაია,

მ. მამიაშვილი

8

ფიზიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

9

ინგლისური ენა

Oxford, Universtunress Press

Caroline Kelly, Brigit Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, Jayne Wildman, Jamse Styring, Helen Hollrwell, Kethy Gude, Michael Duckworth

10

რუსული ენა  – ს5

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე,

 თ. ჩიმაკაძე

 

XI კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

ბიოლოგია

საგამომცემლო სახლი ტრიასი

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი

3

გეოგრაფია

გამომცემლობა მერიდიანი

მ.ბლიაძე, დ.კერესელიძე

4

რუსული ენა– ს6

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე,

 თ. ჩიმაკაძე

5

საქართველოს და მსოფლიო ისტორია

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ლ. ფარცხალავა, გ. სანიკიძე,

ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი

6

ფიზიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

7

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია,

ლ. ქურჩიშვილი

8

 

ქიმია

 

 

გამომცემლობა კლიო

გ. ანდრონიკაშვილი, დ. გულაია,

მ. მამიაშვილი

9

ინგლისური ენა

 

Pearson

Joanne Taylor-knowels, Carolyn Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh,

 Jill Florent, Megan Rodenck

10

სახელმწიფო

ლეგო

მაცაბერიძე

 

XII კლასი

№/№

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

1

ქართული ენა

საგამომცემლო სახლი სწავლანი

ვ. როდონაია, ა. არაბული.

მ. ხუციშვილი, ნ. ნაკუდაშვილი,

მ. გიგინეიშვილი. ლ. გრიგალაშვილი,

ლ. დათაშვილი

2

მათემატიკა

გამომცემლობა ინტელექტი

გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. მებონია,

 ლ. ქურჩიშვილი

3

რუსული ენა –– ს7

გამომცემლობა არტანუჯი

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე, თ. ჩიმაკაძე

 

4

ინგლისური ენა

 

Pearson

Joanne Taylor-knowels, Carolyn Barraclough, Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh,

 Jill Florent, Megan Rodenck

5

ისტორია

 

 

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ლ. ფარცხალავა, გ. სანიკიძე,

ლ. გორდეზიანი, ნ. ციხისთავი