კლასის ხელმძღვანელები

1ა კლასი - ლია მამისაშვილი

2ა კლასი - ეკა მესხი

3 კლასი - დალი ხეთაგური

4ა კლასი - რუსუდან მაქაცარია

4ბ კლასი - მაია გვილავა

5ა კლასი - თინათინ მელაძე

5ბ კლასი  -  ნატა გოგატიშვილი

6ა კლასი - ირინე ბოკერია

6ბ კლასი - ია ჩიხლაძე

7ბ კლასი - თამარ სულხანიშვილი

8ა კლასი - ვენერა მირზაშვილი 

9ა კლასი - გოჩა ნიკოლაიშვილი

9ბ კლასი - როზა ბარბაქაძე

10ა კლასი - სუსანა ერზიკიანი          

10ბ კლასი - მანანა ბალანჩივაძე

11ა კლასი -  მედეა ყარასაშვილი

11ბ კლასი - ლელა შაოშვილი

12ა კლასი - ციცო ფანჩულიძე

12ბ კლასი - თამარ  ნარეკლიშვილი