კლასის ხელმძღვანელები

1ა კლასი - ნათია მარგებაძე

2ა კლასი - რუსუდან მაქაცარია

2ბ კლასი - ნინო ნანიტაშვილი

3ა კლასი - თამარ ჯაშიაშვილი

3ბ კლასი - რუსუდან მაქაცარია

4ა კლასი - მარიამ მათეშვილი

4ბ კლასი - ნათია მარგებაძე

5ა კლასი - მაკა კოშაძე

5ბ კლასი  -  თამარ წეველიძე

6ა კლასი - ლია ნიკოლაიშვილი

6ბ კლასი - გოჩა ნიკოლეიშვილი

7ა კლასი - როზა ბარბაქაძე

8ა კლასი - სუსანა ერზიკიანი

8ბ კლასი - რუსუდან ოდიკაძე

8გ კლასი - მანანა ბალანჩივაძე   

9ა კლასი - მედეა    ყარასაშვილი

9ბ კლასი - ლელა შაოშვილი

10ა კლასი - ციცო ფანჩულიძე           

10ბ კლასი - თამარ ნარეკლიშვილი

11ა კლასი -  თინათინ მელაძე

11ბ კლასი - მანანა წიკლაური

12ა კლასი - ვენერა მირზაშვილი

12ბ კლასი - თამარ სულხანიშვილი