კლასის ხელმძღვანელები

1 კლასი - ეკა მესხი

2 კლასი - ნინო ფიფია

3 კლასი - მაია გვილავა

4 კლასი - ნანა ქუთელია

5 კლასი - ეთერი მამუკაშვილი

6ა კლასი - ცირა კეჟერაშვილი

7ა კლასი - მაკა კოშაძე

7ბ კლასი  -  გოჩა ნიკოლაიშვილი

8ა კლასი - ნათია ნიკოლიშვილი

8ბ კლასი - ნატა გოგატიშვილი

9 კლასი - ირინა ბოკერია

10 კლასი - ლელა შაოშვილი

11 კლასი - თამარ ნარეკლიშვილი

12 კლასი - როზა ბარბაქაძე