უცხო ენების სწავლების დონეები

ბიზნეს სკოლაში უცხო ენების სწავლება და დონეები 

2023-2024 სასწავლო წელი

ინგლისური ენა

დაწყებითი 

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

ინგლისური ენა

"Rise adn shine"

(pearson)

I

 starter, <A1

II

 level 2, <A1/A1

III

level 3, A1

IV

 level 4 A1/A2

V

 level 5, A2

VI

 level 6 A2+

 

საბაზო

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

ინგლისური ენა

"focus"

(pearson)

VII

level 1, A2

VIII

 level 2, B1

IX

ს 4 level 3, B1+

 

საშუალო 

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

ინგლისური ენა

Activate

(pearson)

X

ს 5

XI

ს 6 

XII

ს 7 

 

რუსული ენა

დაწყებითი 

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

 

 

Русский язык

მ.ბარსეგოვა

III

დ 1

 

IV

დ 2

 

V

დ 3

 

VI

დ 4/ 6 კლ

 

 

საბაზო საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

 

 

Русский язык

მ. ბარსეგოვა

VII

 7 კლ

 

VIII

 8 კლ

 

IX

9 კლ

 

 

საბაზო

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

 

 

Русский язык

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე. თ.ციმაკაძე 

X

ს 5

 

XI

 ს 6

 

XII

 ს 7

 

 

 

 

 

გერმანული ენა

საბაზო

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

 

გერმანული ენა     ნ.გიორგენიშვილი,  მ.კვანჭიანი

VIII

A 1.1

IX

A 1.2

 

საშუალო

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

გერმანული ენა 

ნ.გიორგანიშვილი,   მ.კვანჭიანი

X

A 2.1

XI

A 2.2

XII

A 2.3