სასწავლო გეგმა

იხილეთ: სასწავლო გემგა 2023-2024

იხილეთ: 2023-2024 სკოლის შინაგანაწესი.

დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლის 2023-2024 საწავლო  წლის                      საათობრივი ბადე

 

მშობელთა მიერ დაფინანსებული და უსასყიდლო კლასები (I სემესტრი)

N

საგნების დასახელება

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

სულ

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

7

7

6

6

6

6

6

5

5

5

78

2

მათემატიკა

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

3

სამოქალაქო განათლება

 

 

 

 

 

 1

 1

 1

1

2

 

 

6

4

ისტორია

 

 

 

 

 

 

2

2

3

2

2

2

13

საქართველოს ისტორია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

6

ჩემი საქართველო

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

4

7

გეოგრაფია

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

 

10

8

მე და საზოგადოება

 

 

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9

ფიზიკა

 

 

 

 

 

 

 2

2

2

2

2

 

10

10

ქიმია

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

3

 

9

11

ბიოლოგია

 

 

 

 

 

 

 2

2

2

3

2

 

11

12

ინგლისური ენა

2

4

5

5

5

5

5

5

4

4

3

3

50

13

რუსული ენა

 

 

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

14

გერმანული ენა

 

 

 

 

 

 

 

2  (ფ)

2 (ფ)

2

არჩ

2

არჩ

2

არჩ

10

15

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

1

1 (ფ)

1 (ფ)

1  (ფ)

1

1

1  (ფ)

1  (ფ)

1  (ფ)

1  (ფ)

1  (ფ)

1  (ფ)

12

16

ხელოვნება

2

2

2

2

2

2

1

1

1

 

 

 

15

17

სპორტი

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

16

18

ჭადრაკი

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

6

19

მუსიკა

2

2

2

2

2

2

1

1

 1

 

 

 

15

20

ბუნების მეტყველება

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

12

21

სამოქალაქო თავდაცვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

22

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

23

ბიზნესის საფუძვლები (ფაკ)

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

3

3

10

24

კინოხელოვნება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

25

ეთიკა  (ფაკ)

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

3

  სულ

  24

26 

29 

30 

29 

30 

34 

37 

36 

36 35 25 320
  პროექტი სამოქალაქო განათლებაში                   1     1
  პროექტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში/ მუსიკაში                   1     1